ກ່ຽວກັບ WebLao.la 020 9669 3888
ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
WebLao.La ແມ່ນບໍລິການເວັບໄຊເຕັມແພກເກດ (designing+hosting+domain) ຟຣີ, ໃຊ້ເວລາໃນການອອກແບບໄວປະມານ 30 ນາທີເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນເກັ່ງດ້ານໄອທີກໍ່ສາມາດສ້າງເວັບໄຊເອງໄດ້ຈາກລະບົບຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາໂທຫາພວກເຮົາຈະແນະນໍາໃຫ້ທ່ານຟຣີ,ໂທ: 020 9669 3888
ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ
WebLao.La ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໜື່ງຂອງ LAK Online Co,.Ltd. ບໍລິສັດພວກເຮົາເຮັດສະເພາະກ່ຽວກັບການອອກແບບເວັບໄຊ, ການຄ້າ ແລະ ທຸລະກິດ, ການຕະຫຼາດ Online.
ນອກຈາກ WebLao.La, ພວກເຮົາຍັງຮັກສາ 02 ພື້ນທີ່ແລກປ່ຽນທຸລະກິດອອນໄລທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລາວຄື: www.LAK.LA ແລກ www.LOD.LA - ແມ່ນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ກັບຜູ້ຂາຍ!
ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ
ປະຈຸບັນມີຫຼາຍກ່ວາ 5000 ເວັບໄຊໃນລາວສ້າງຈາກ WebLao.La. ໃນນັ້ນມີ 3000 ເວັບໄຊຂາຍເຄື່ອງ online ແລະ ເທີງ 2000 ເວັບໄຊທຸລະກິດ, ການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ...
ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນຈະມີ 100,000 website ໃນປີ 2020.
ນໍາໃຊ້ WebLao.La ມີຫຼາຍຈຸດດີ
ເພີ່ມຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງລູກຄ້າກັບຮ້ານ ຫຼື ບໍລິສັດ.
Website ແມ່ນສິ່ງບັງຄັບໃຫ້ເພີ່ມຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ,ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງລູກຄ້າກັບຮ້ານ ຫຼື ບໍລິສັດທ່ານ.
ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ສ່ວນຫຼາຍນັກທຸລະກິດທຸກຄົນຈະສ້າງເວັບໄຊໃຫ້ບໍລິສັດເຂົາເພື່ອຕິດຕໍ່ລູກຄ້າ, ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຝາກລູກຄ້າ.
ຈົ່ງສ້າງເວັບໄຊເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງລູກຄ້າ ແລະ ມີລູກຄ້າຫຼາຍທ່ານມາກັບທ່ານ. ກະລຸນາໃຫ້ພວກເຮົາຊ່ວຍທ່ານ, ຄ່າບໍລິການປະມານ 900,000KIP, ອອກແບບພາຍໃນ 30 ນາທີເທົ່ານັ໊ນ
ເຄື່ອຂ່າຍທຸລະກິດຂະຫຍາຍກ້ວາງມີແຕ່ WebLao.La
ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ເວັບໄຊເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ທຸລະກິດ ຫຼື ສາມາດເຕົ້າໂຮມນັກທຸລະກິດໃໝ່ໃຫ້ກຸ່ມເວັບໄຊທ່ານ. ສໍາລັບ WebLao.la ທ່ານ ສາມາດສ້າງສັນເພື່ອນມິດກັບຄົນມີເປົ້າໝາຍດຽວກັນ, ຄວາມມັກ ຫຼື ເຊື່ອມຕໍ່ເວັບໄຊງ່າຍດາຍ. ເໜືອກວ່ານັ້ນ, WebLao.la ນໍາໃຊ້ຟຣີສະນັ້ນໃຜກໍ່ສາມາດງ່າຍຮ່ວມມື.
ຮ່ວມມືກັບພື້ນທີ່ແລກປ່ຽນກ້ານຄ້າ Online ໃນລາວ
ຈົ່ງສ້າງເວັບໄຊຂາຍເຄື່ອງເທິງ WebLao ແລະ ລົງສິນຄ້າຕ້ອງການຂາຍຂື້ນເວັບໄຊ. ສິນຄ້າຂອງທ່ານຈະດຶງອັດຕາໂນມັດມາສະແດງເທິງພື້ນທີ່ແລກປ່ຽນການຄ້າ: www.LAK.LA . ແຕ່ລະວັນມີຫຼາຍສິບພັນຄົນຊື້ຂາຍໃນລາວເຂົ້າ www.lak.la. ທ່ານຈະມີໂອກາດຊອກຫາລູກຄ້າໃໝ່ຕື່ມໃຫ້ຮ້ານ, ບໍລິສັດທ່່ານ.
ສ້າງເວັບໄຊເລີຍ

LAK ONLINE CO., LTD