ລາຄາເວັບໄຊ 020 9669 3888
ສໍາລັບ WEBLAO.LA ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຟຣີ ຫຼື “ເສຍຄ່ານ້ອຍ” ເພືີ່່ອສ້າງເວັບໄຊງາມ ແລະ ເປັນມືອາຊີບກ່ວາແບບບໍ່ເສຍຄ່າ

ສໍາລັບບໍລິສັດອອກແບບເວັບໄຊອື່ນ: ທ່ານຈະໄດ້ເສຍເງິນ 5 ລ້ານ ເຖີງ 10 ລ້ານກີບເພື່ອໃຫ້ມີເວັບໄຊໜື່ງ (ຍັງບໍ່ລວມ Domain & Hosting)

 • ສ້າງ ເວັບໄຊຟີ

  Free

  ຟຣີ

  • ສັນຍາເປັນເວລາ: ບໍ່ຈໍາກັດ

  • ຟຣີ Hosting & Domain:
   .com .net .org .biz .info

  • ຟຣີ Sub Domain: .weblao.la , .lak.la

  • ພາສາ ເວັບໄຊ: ລາວ

  • ຮູບແບບເວັບໄຊທ໌ມີຢູ່ແລ້ວ

  • ເນື້ອທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ: 50MB

  • ຮອງຮັບເທິງໂທລະສັບມືຖື

 • ເວັບໄຊທ໌ສ່ວນບຸກຄົນ

  900,000 ກີບ

  BASIC

  ~75,000

  KIP
  /ເດືອນ

  • ສັນຍາເປັນເວລາ: 1ປີ

  • ຟຣີ Hosting & Domain:
   .com .net .org .biz .info

  • ຟຣີ Sub Domain: .weblao.la , .lak.la

  • ພາສາ ເວັບໄຊ: ລາວ,ອັງກິດ,ຫວຽດນາມ

  • ຮູບແບບເວັບໄຊທ໌ມີຢູ່ແລ້ວ

  • ເນື້ອທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ: 500MB

  • ຮອງຮັບເທິງໂທລະສັບມືຖື

 • ເວັບໄຊທ໌ທຸລະກິດ

  1,200,000 ກີບ

  VIP

  ~100,000

  KIP
  /ເດືອນ

  • ສັນຍາເປັນເວລາ: 1ປີ

  • ຟຣີ Hosting & Domain:
   .com .net .org .biz .info

  • ຟຣີ Sub Domain: .weblao.la , .lak.la

  • ພາສາ ເວັບໄຊ: ລາວ,ອັງກິດ,ຫວຽດນາມ

  • ຮູບແບບເວັບໄຊທ໌ຕ່າງຫາກ

  • ເນື້ອທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ: ບໍ່ຈໍາກັດ

  • ຮອງຮັບເທິງໂທລະສັບມືຖື

ຂໍ້ມູນຊໍາລະ

ໂອນເງິນ (Bank)
ຊື່ບັນຊີ: PHAM BA LUYEN
ເລກບັນຊີ: 010120001250106001 (LAK)
ທະນາຄານ: BCEL - HO
ເງິນສົດ (Cash)
ບໍລິສັດ: LAK Online Co.,Ltd.
ທີ່ຢູ່: ເຮືອນ E7, ອາຊຽນມໍ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລາວ
ເບີໂທ: 020 9669 3888

LAK ONLINE CO., LTD