ລັກສະນະຂອງ Website 020 9669 3888
ລັກສະນະຂອງ WEBLAO.LA ຊ່ວຍທ່ານກາຍເປັນນັກອອກແບບເວັບໄຊ.
ເທິງ WebLao.la ມີຫຼາຍລັກສະນະໃຫ້ທ່ານປະຕິບັດງ່າຍໆ, ເທັກນິກງ່າຍງທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຄົນອອກແບບເວບໄຊ.
ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພາສາໂປຣເກຣມເພື່ອໃຫ້ສາມາດສ້າງໄດ້ເວັບໄຊ. ມີແຕ່ click ເມົາສອງສາມບາດ, ທ່ານກໍ່ສາມາດງ່າຍທີ່ຈະສ້າງເວັບໄຊ ແລະ ເອົາບົດຄວາມລົງເວັບໄຊຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານເອງໄດ້.
ຄ່າບໍລິການຕໍ່າ, ວ່ອງໄວ
ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຟຣີ ຫຼື ເສຍຄ່າປະມານ 75.000 ກີບ/ເດືອນ ໃຫ້ເວັບໄຊເປັນມືອາຊີບກ່ວາບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ. ສໍາລັບບໍລິສັດອື່ນທ່ານຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍ 5 ລ້ານເຖີງ 10 ລ້ານກີບເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເວັບໄຊໜື່ງ.
ແຕ່ບໍລິສັດເຮົາມີແຕ່ທ່ານສະໝັກນໍາໃຊ້, ຫຼັງຈາກ 30 ນາທີທ່ານມີ 1 ເວັບໄຊສໍາເລັດ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ເລີຍ.
ສ່ວນຕິດຕໍ່(ໜ້າອິນເຕີເຟສ)ກັບອຸປະກອນ
ຫຼາຍກ່ວາ 100 ສ່ວນຕິດຕໍ່ (ໜ້າອິນເຕີເຟສ) ເປັນມືອາຊີບຂອງ html5, ຮອງຮັບເທິງໂທລະສັບມືຖື, ຕອບສະໜອງທຸກຂະແໜງການ, ສາມາແກ້ໄຂຕາມໃຈມັກ.
ທ່ານສາມາດສ້າງເວັບໄຊຂາຍເຄື່ອງ online, ເວັບໄຊທຸລະກິດ, ການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ...
ເຊື່ອມຕໍ່ສັງຄົມ INTERNET
ເວັບໄຊໄດ້ອອກແບບມິດ, ເຊື່ອມຕໍ່ facebook ງ່າຍເພື່ອໃຫ້ share ບົດຄວາມ, ໂຄສະນາສິນຄ້າ...
ສໍາຫຼັບເວັບໄຊຂາຍເຄື່ອງ, ທັງໝົດສິນຄ້າຂອງທ່ານໄດ້ສະແດງອັດຕາໂນມັດເທີງພື້ນທີ່ແລກປ່ຽນກ້ານຄ້າອັນດັບ 1 ໃນລາວທີ່ www.LAK.LA
ລາຍການການເຮັດວຽກ
Hosting & Domain
ເວັບໄຊສ້າງເທີງ WebLao.la ແມ່ນເຕັມແພກເກດລວມມີ: ສ່ວນຕິດຕໍ່(Designing), Hosting & Domain
ເວິຊັນຂອງໂທລະສັບ
ທັງໝົດແບບ (template) ກໍ່ສາມາດຮອງຮັບເທີງໂທລະສັບ ແລະ ມີເວີຊັນຕ່າງຫາກໃຫ້ໂທລະສັບ
ໂດເມນລູກ (Sub Domain)
ທ່ານສາມາດສ້າງໂດເມນລູກເອງທີ່ທ່ານມັກເພື່ອສ້າງເວັບໄຊຂອງທ່ານແບບ: .weblao.la ຫຼື .lak.la
ພາສາ (Language)
ທັງໝົດເວັບໄຊຮອງຮັບສາມພາສາ: ລາວ,ອັງກິດ,ຫວຽດນາມ...
Slider ຮູບ
ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂ slider ຮູບໜ້າຫຼັກງາມ, ເປັນມືອາຊີບ
ປ່ຽນຮູບສະແດງ
ທ່ານສາມາດປ່ຽນ: ໂລໂກ, ເບນເນີ ໂຄສະນາ, ຫົວເບນເນີ, ພາບພື້ນຫຼັງ...
ເພີ່ມຕືີ່ມສ່ວນຕິດຕໍ່ເລັກນ້ອຍ (Widget)
ທ່ານສາມາດງ່າຍເພີ່ມສ່ວນຕິດຕໍ່ຫຼື ນໍາໃຊ້ຫຼາຍສ່ວນຕິດຕໍ່ນ້ອຍຄື: Facebook, Youtube, twitter, Google maps, flicker ...
ຕິດຕັ້ງຟັງຊັນການເຮັດວຽກຍ່ອຍ
ທ່ານສາມາດຕິດຕັ້ງສ່ວນສະແດງຂອງຟັງຊັນ: ແຜນທີ່, ສ່ວນຕິດຕໍ່, ເມນູສິນຄ້າ, ສະຖິຕິເວັບໄຊ, ຊ່ວຍເຫຼືອ online... ...
ເພີ່ມ, ລືບເມນູ (Menu)
ທ່ານສາມາດເພີ່ມ, ລືບເມນູເວັບໄຊໃຫ້ເໝາະສົມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ
ຫາເງິນຜ່ານ online
ທ່ານສາມາດສ້າງເວັບໄຊເອງໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທ່່ານເອງ, ຮັບຄ່ານາຍໜ້າຂອງ WebLao.La (15%)
ຈັດການບົດຄວາມ, ເນື້ອຫາ.
ທ່ານສາມາເພີ່ມ, ລືບບົດຄວາມ ຫຼື ສ່ວນບໍ່ເໝາະສົມອອກ: ສິນຄ້າ, ຂ່າວ, ບໍລິການ...
ຈັດການລູກຄ້າ
ທ່ານສາມາດຈັດການຂໍ້ຄວາມທີ່ລູກຄ້າສົ່ງມາ: ຈັດການໃບສັ່ງສິນຄ້າ, ຂໍ້ຄວາມ comment ຈາກຜູ້ເບີ່ງ.
ນໍາໃຊ້ໂດເມນຕ່າງຫາກ (Domain)
ທ່ານສາມາດໃຊ້ໂດເມນເວັບໄຊຕ່າງຫາກເຊັ່ນ: .COM, .NET, .ORG, .COM.LA, .LA ...
ເນື້ອທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ (Backup)
WebLao ສະໜອງ 500MB ຟຣີໃຫ້ແຕ່ລະບັນຊີ, ພໍໃຫ້ທ່ານສາມາດສ້າງໜ້າ webpage ມີບົດຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສົມບູນ.
Search Engine Optimization
ທ່ານສາມາດຕິດຕັ້ງໃຫ້ເຊືີີ່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຊອກຫາເຊັ່ນ Google
ສ້າງເວັບໄຊເລີຍ

LAK ONLINE CO., LTD